DOPRAVA ZDARMA od 1500 Kč.

Odstaňovač minerálních usazenin RRCustoms Water spot remover liquid 1L

RRC Water Spot Remover LIQUID

- Přípravek RRC Water Spot Remover Liquid se používá k odstranění  vodních a jiných skvrn z jakéhokoliv   skleněného povrchu, lze také použít k odstranění keramických povlaků, vosků a tekutých
  stěračů ze skla a lakovaných povrchů.
- Vzhledem k vysoké koncentraci aktivních látek na bázi kyseliny je přípravek  určených pro profesionální  použití!

 Vlastnosti:

- doporučuje se pro čištění vnějšího skla a lakovaných, keramických povrchů
- odstraní zaschlé vodní skvrny, skvrny od soli, mapy a skvrny od slunce

- silný přípravek na bázi kyseliny
- bezpečné pro povrch, který se má čistit, když se používá podle pokynů

Použití:

- před nanesením kapaliny RRC Water Spot Remover Liquid důkladně omyjte povrch který se chystáte vyčistit a   osušte jej
- vždy pracujte na vyčištěném, suchém a chladném povrchu
- aplikujte přípravek pomocí aplikátoru
- vetřete přípravek krouživými pohyby do povrchu a vyčkejte několik desítek sekund, v závislosti na stupni jeho   znečištění
- nenechávejte výrobek na skleněném povrchu déle než 1 minutu
- nenechávejte výrobek na lakovaném povrchu déle než 2 minuty
- opláchněte tekoucí vodou a povrch otřete dosucha

Doporučení:

- před prvním použitím produktu, zkontrolujte jeho účinek na špatně viditelném místě
- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci
- agresivní produkt, v extrémních případech může způsobit zašpiněné sklo
- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 ° C
- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí
- nenechávejte na povrchu zaschnout
- uchovávejte mimo dosah dětí
- chraňte pokožku během aplikace.
- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.

Zpět do obchodu